[1]
Gil, D. 2016. Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane. Ius Novum. 10, 4 (grudz. 2016), 120–132.