[1]
Bożena 2016. Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej . Ius Novum. 10, 4 (grudz. 2016), 62–65.