[1]
Ryszard A. 2016. Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r. Ius Novum. 10, 3 (wrz. 2016), 357-378.