[1]
Natalia 2016. Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ius Novum. 10, 3 (wrz. 2016), 329–346.