[1]
Ślebzak i Jacek 2016. Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne. Ius Novum. 10, 3 (wrz. 2016), 274–300.