[1]
Remigiusz 2016. Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. ). Ius Novum. 10, 3 (wrz. 2016), 121-135.