[1]
Rafał 2016. Charakter prawny kryteriów wyboru projektów unijnych. Ius Novum. 10, 3 (wrz. 2016), 109–120.