[1]
Tomasz 2016. Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności. Ius Novum. 10, 3 (wrz. 2016), 64–76.