[1]
Sobota, M. i Jawecki, B. 2019. Prawne aspekty procedury określenia opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym. Ius Novum. 13, 4 (grudz. 2019), 114–134. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki.