[1]
Drozdek, A. 2019. Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa. Ius Novum. 13, 3 (wrz. 2019), 177–194. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek.