[1]
Poniatowski, P. 2018. Gloss on the Supreme Court ruling of 19 January 2017, I KZP 11/16 (with reference to the Supreme Court judgement of 21 June 2017, I KZP 3/17). Ius Novum. 12, 4 (grudz. 2018), 160–176. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.4.2018.41/p.poniatowski.